Boekingsvoorwaarden

De reizen in dit programma worden georganiseerd en uitgevoerd door CampingVision AG, Rue du Bachet 14, 1212 Grand-Lancy, Geneve (KvK Zwitserland: CH-494-367.817). Bij het sluiten van een reisovereenkomst komt deze tot stand tussen u en CampingVision AG. Op al onze overeenkomsten is het Zwitsers recht van toepassing. Het aanbod 2023 op onze website is geldig voor nieuwe reserveringen vanaf 1 oktober 2022. Op ons aanbod zijn de Boekingsvoorwaarden Allcamps en ANVR Reizigersvoorwaarden (§ 3 ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten) van toepassing.

ANVR-Reizigersvoorwaarden

Allcamps (KvK 17197260) is aangesloten bij de ANVR (lidno. 04653). De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (§ 3 ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op onze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet u aanvinken dat u kennis hebt genomen van, en akkoord gaat met, de ANVR-Reizigersvoorwaarden (§ 3 ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Allcamps International AG (KvK 17197260) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Per 1 februari 2021 heft de SGR opnieuw een consumentenbijdrage vanwege de huidige coronacrisis. Deze consumentenbijdrage is € 10, - per boeking. Reissommen tot € 150, - zijn vrijgesteld van deze bijdrage. Op de site van de ANVR vindt u meer informatie hierover.

Calamiteitenfonds

Allcamps International AG (KvK 17197260) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Betalingen en annulering

De aanbetaling bedraagt 25% van de reissom. Indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten, komen deze kosten hier nog bij. De aanbetaling dient voor de op de reserveringsbevestiging vermelde datum te zijn voldaan. Het restant van de betaling moet uiterlijk 8 weken voor de aankomstdag in het bezit zijn van het boekingskantoor. Indien de reisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek tot stand komt, moet per direct de gehele reissom worden voldaan. 

Voor de betaling van uw geboekte reis bij Allcamps zijn er diverse betalingsmogelijkheden: 

1. Overschrijving
Het bedrag o.v.v. uw boekingsnummer voor de vervaldata op uw bevestiging overschrijven naar onze rekening. 

2. Creditcard of iDEAL
Bij het afronden van uw boeking kunt u gemakkelijk uw betaling via creditcard of iDEAL voldoen. Daarnaast kunt u via de link in uw boekingsbevestiging in uw persoonlijke klantomgeving uw betalingen bekijken en voldoen. Indien u binnen 8 weken voor aankomst boekt, dient u bij boeking direct via creditcard of iDEAL te betalen.
Rekening houdend met de EU regelgeving wordt er voor creditcardbetalingen vanaf 31/01/2018 geen kosten meer in rekening gebracht.

Indien betalingen niet binnen de gestelde termijn zijn voldaan, behoudt de reisorganisatie zich het recht voor de reservering te annuleren en is de aanmelder aansprakelijk voor de annuleringskosten. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger, naast de kosten van de eventueel afgesloten annuleringsverzekering, de volgende annuleringskosten verschuldigd: 

  • bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 30% van de reissom; 
  • bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdag: 60% van de reissom; 
  • bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom; 
  • bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom. 

Annuleringen door de reiziger dienen altijd schriftelijk bevestigd te worden. Het is niet mogelijk om, in geval van annulering, reeds betaalde bedragen door te schuiven naar een boeking voor het jaar erna. Wij adviseren u dan ook dringend een annuleringsverzekering af te sluiten. U kunt dan, mits u een voor de verzekeraar geldige reden hebt, het bedrag aan betaalde annuleringskosten terugkrijgen.

Kortingen en lastminutes

Allcamps behoudt zich het recht voor middels lastminute-acties kortingen te verstrekken aan diegene die vanaf dat moment een reis boeken. Indien een door u gereserveerde vakantie later d.m.v. een korting of speciale aanbieding voor een lager bedrag wordt aangeboden, heeft u geen recht op restitutie. Kortingen zijn niet combineerbaar en niet geldig voor extra’s. Voor alle periodekortingen geldt: de goedkoopste nachten zijn gratis. 

Vroegboeken 2023

U mag uw boeking gratis wijzigen en annuleren tot 1 februari 2023.

Dit is uitsluitend van toepassing voor nieuwe boekingen met aankomst vanaf 01/04/2023, en niet voor omboekingen als gevolg van Covid-19 waarbij de (aan)betaling van de boeking van 2020/2021 of 2022 meegenomen is naar een nieuwe boeking voor 2023.

Wijzigingen door de reiziger

Wijzigingen in boekingen kunnen uitsluitend op aanvraag geschieden. Indien deze wijziging mogelijk is, zal deze schriftelijk worden bevestigd. Wijzigingen in reisduur zijn niet altijd mogelijk daar wij reserveringen zo veel als mogelijk op elkaar laten aansluiten zodat er zo weinig mogelijk leegstand in de accommodatie ontstaat. Indien u wijzigingen in uw boeking wenst aan te brengen die resulteren in een lagere reissom dan uw oorspronkelijke boeking, worden voor het verschil in reissom annuleringskosten (zie betalingen en annulering) in rekening gebracht (deelannulering). 

Indien de door u aangebrachte wijziging resulteert in extra kosten voor Allcamps (bijvoorbeeld annuleringskosten die leveranciers in rekening brengen), dan worden deze extra kosten tevens bij u in rekening gebracht. Tevens wordt er per wijziging € 27,- berekend. 

De gereserveerde periode kan tijdens het verblijf op de camping verlengd worden, wanneer accommodatie op de camping beschikbaar is. De extra nachten dienen ter plekke met de medewerker afgerekend te worden. Hierbij kan geen aanspraak gemaakt worden op kortingen zoals de 14=12 en 7=5 of andere op dat moment geldende acties.

Op aanvraag

Wanneer wij in onze eigen voorraad geen accommodaties (meer) hebben kunt u deze accommodatie op aanvraag boeken. Als u uw aanvraag plaatst via onze website ontvangt u per e-mail een overzicht van hetgeen u heeft aangevraagd en de vermelding dat het een boekingsaanvraag betreft. U dient er rekening mee te houden dat als de aanvraag akkoord komt dit direct een definitieve boeking is. 

Hoe gaat het in zijn werk?
U boekt uw reis op aanvraag en wij nemen contact op met de accommodatieverschaffer om na te vragen of er in hun voorraad nog een accommodatie beschikbaar is. het duurt meestal een paar dagen (ca. 1-3 werkdagen) voordat wij een antwoord ontvangen. Wij geven u één van de volgende antwoorden: 

  • De aanvraag is akkoord: uw aanvraag wordt direct omgezet in een definitieve boeking. U ontvangt na akkoord van de aanbieder binnen één werkdag van ons de factuur per mail. Houdt er rekening mee dat, als u uw reis daarna wilt annuleren, daar annuleringskosten aan zijn verbonden. 
  • De aanvraag is niet akkoord: als de aanbieder niet akkoord gaat met de aanvraag nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op. Er kan dan in overleg een andere accommodatie gezocht worden die voldoet aan uw wensen.

Reisdocumenten

U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten (ook voor kinderen) die voor uw bestemming vereist zijn. Allcamps aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

Reisbescheiden

Nadat wij uw volledige betaling hebben ontvangen sturen wij u de reisbescheiden uiterlijk 2 weken voor aankomst per e-mail of per post toe. U dient deze reisbescheiden af te drukken en de geprinte versie mee te nemen naar uw vakantieadres. Het tonen van uw reisbescheiden op een telefoon of tablet wordt niet door iedere camping geaccepteerd. Zonder geldige reisbescheiden kan u de toegang tot de accommodatie en/of camping geweigerd worden.

Beschikbaarheid accommodatie en borg

Uw accommodatie staat op de dag van aankomst vanaf de namiddag tot uw beschikking (exacte tijd op uw reisbescheiden). Veelal dient u bij aankomst (meestal contant) een borgsom en toeristenbelasting te betalen. De borgsom ontvangt u bij vertrek weer retour indien u de accommodatie zo achterlaat zoals u deze ook aangetroffen heeft bij aankomst. Op de dag van vertrek dient u uw accommodatie gedurende de morgen te verlaten (exacte tijd op uw reisbescheiden). 

Bij latere aankomst in uw accommodatie, of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats voor niet-gebruikte accommodatie en staat het de aanbieder van de accommodatie vrij deze accommodatie opnieuw te verhuren. Gereserveerde extra’s dienen per gereserveerde camping dezelfde periode te omvatten als die van de gereserveerde accommodatie. 

Als wij onverhoopt de gereserveerde accommodatie niet kunnen aanbieden, bv. in geval van onvoldoende belangstelling of overmacht, dan krijgt u hiervan onmiddellijk bericht. Indien mogelijk wordt een gelijkwaardig alternatief geboden, zonder dat dit van invloed is op de reissom. Wanneer u hiervan geen gebruik wenst te maken, dan worden alle betaalde gelden direct teruggestort. De reisaanbieder zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van eventuele schade.

Op al onze campings is het alleen toegestaan voor recreatieve doeleinden te verblijven. Indien een reservering is gemaakt voor werknemers, heeft de camping het recht hen bij aankomst te weigeren.

Accommodaties eigendom van camping

Veel accommodaties op deze website zijn eigendom van de camping zelf of van gerenommeerde kampeerorganisaties. De verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van deze accommodaties ligt respectievelijk bij de betreffende camping of kampeerorganisatie.

Gebruik accommodatie

De gasten dienen de beschikbaar gestelde accommodatie met zorg en volgens bestemming te gebruiken en te onderhouden. De reiziger is aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de accommodatie en/of inventaris, ongeacht of deze schade en/of verlies het gevolg is van nalatigheid of daden van hemzelf. In de uitvoering van de accommodaties zijn incidentele, niet essentiële verschillen mogelijk. Staanplaatsen van tenten en stacaravans kunnen verschillen in grootte en vorm, ook op dezelfde camping. In sommige gevallen zal het niet mogelijk zijn om de luifel van de tent te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor om schade en/of verlies van onze eigendommen die ter beschikking zijn gesteld aan haar gasten, op hen te verhalen. Indien schade en/of verlies wordt geconstateerd, dient dit direct aan de gastheer/vrouw van de kampeerorganisatie of het personeel van de camping te worden gemeld. Deze zal er dan voor zorgdragen dat de tekortkoming z.s.m. wordt hersteld.

U dient het maximaal toegestane aantal personen in acht te nemen. Alle reisdeelnemers dienen bij boeking opgegeven te worden. Degene die de reis boekt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Indien u het maximaal toegestane aantal personen overschrijdt, bestaat er de mogelijkheid dat u de toegang tot de accommodatie geweigerd wordt. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Een bijzettent kan niet gebruikt worden om het maximale aantal personen per accommodatie te overschrijden, soms dient er ter plaatse een toeslag betaald te worden voor het plaatsen van een bijzettent. De maximale afmeting van een bijzettent is 2.00 x 2.00 mtr. Soms is het niet mogelijk om de auto bij de accommodatie te parkeren, maar dient deze verderop of op de centrale parking gezet te worden. De vakanties in dit programma zijn gebaseerd op een gezin, reizend met één auto. Afwijkingen hiervan kunnen op sommige campings op problemen stuiten, en zijn voor risico en kosten van de aanmelder. Op sommige campings zijn motoren niet toegestaan. 

De reisaanbieder accepteert geen jeugd zonder begeleiding in haar accommodaties. De reisaanbieder behoudt zich tevens het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren. Groepen dienen een aanvraag in te dienen alvorens te boeken. Enkele campings accepteren geen groepen. Afhankelijk van de samenstelling en grootte van de groep, de leeftijd en de camping zal worden gekeken of de boeking geaccepteerd zal worden of niet. 

Bedden en matrassen zijn vaak niet zoals u thuis bent gewend. Ook zijn de bedden en matrassen veelal niet langer dan 1.90m (tenzij anders vermeld) en kunnen tweepersoonsbedden bestaan uit 2 losse matrassen. De reisaanbieder is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade als gevolg van niet werkende de WIFI van de camping zelf. Bij zware regelval kan het voorkomen dat de SAT-TV en de Wi-Fi niet optimaal functioneren. De reisaanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen in het zenderaanbod te ontvangen in de stacaravans. De nieuwe campings in ons programma beschikken niet per definitie over nieuwe accommodaties. 

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan huurders en gebruikers van de via de reisaanbieder geboden accommodatie. Veelal kunt u bij de (hoofd)receptie een kluisje huren. Gebruik van een kluisje via de camping is voor risico van de huurder, de reisaanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal en schade uit de beschikbaar gestelde kluisjes/afsluitbare kast. Gebruikers van de via de reisaanbieder geboden accommodatie dienen de gedragsregels te respecteren, welke door de campinghouder op het terrein zijn vastgesteld. Bij overtreding van deze gedragsregels behoudt zowel de camping als de reisaanbieder zich het recht voor de toegang tot het terrein c.q. de accommodatie te ontzeggen. Medewerkers op de camping zijn niet gerechtigd uitspraken te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van de reisaanbieder.

Gebruik campingfaciliteiten

In het (vroege) voorseizoen en in het (late) naseizoen kunnen campingeigenaren genoodzaakt zijn om niet alle voorzieningen, zoals het zwembad, animatie of winkels, volledig beschikbaar te stellen, of om deze zelfs geheel gesloten te houden, zonder ons hierover te informeren. Genoemde start- en einddata van o.a. zwembaden en animatie zijn onder voorbehoud. Zwemshorts zijn niet altijd toegestaan in het zwembad. Op sommige campings is het verplicht om in het zwembad een badmuts te dragen. Onze website is met grote zorg samengesteld op basis van gegevens zoals deze in oktober 2022 bekend waren. Wij kunnen evenwel geen aansprakelijkheid accepteren voor gewijzigde omstandigheden tijdens het vakantieseizoen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor invloeden van buitenaf zoals o.a. weersomstandigheden, bouwactiviteiten ter plaatse, ongedierte, geluidsoverlast, werking van campingfaciliteiten (o.a. zwembad en WIFI en omstandigheden waarvoor de verantwoording ligt bij de campingeigenaar). Voor sommige faciliteiten of activiteiten van de camping kan een (kleine) bijdrage gelden. 

Geplaatste foto’s en tekeningen dienen om een impressie te geven van de bestemming en/of accommodatie. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden. Voor gevallen waarin deze Reis- en Boekingsvoorwaarden niet voorzien, beslist de directie. De reisaanbieder behoudt zich het recht voor alle foto- en videomateriaal dat aan de reisaanbieder beschikbaar is gesteld (via email of Facebook of welke vorm dan ook) te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals websites, brochures e.d. Beeldmateriaal is o.a. afkomstig van onze gasten, medewerkers en de camping, waarvoor onze dank.

Huisdieren

Huisdieren zijn alleen toegestaan indien deze op zowel de camping als in de desbetreffende accommodatie zijn toegestaan. Indien u een huisdier meebrengt in een accommodatie waarin deze niet zijn toegestaan of naar een camping waar deze niet zijn toegestaan behoudt de reisaanbieder zich het recht voor de toegang tot de camping c.q. de accommodatie te ontzeggen. U dient altijd het inentingsbewijs van uw huisdier mee te nemen zodat deze (op verzoek) getoond kan worden op de camping. In sommige gevallen kan het zo zijn dat u op de camping een extra toeslag dient te betalen voor het meenemen van een huisdier. Het kan in dit geval dus voorkomen dat de camping dit in rekening brengt aan u bovenop de reeds betaalde toeslag voor een huisdier welke u aan de reisaanbieder heeft voldaan. Honden van de 1e en 2e categorie zijn in de meeste gevallen niet toegestaan op een camping. Vraag dit na voor u uw boeking maakt.

Voorkeuren

Als u met twee of meer gezinnen op vakantie gaat, wilt u wellicht graag naast elkaar staan. Of u wilt het liefst een schaduwrijke plaats, of dicht bij het zwembad. Een voorkeur dient u op te geven bij reservering. Uiteraard doen wij ons uiterste best om uw verzoek in te willigen. Wij kunnen echter niet garanderen dat aan uw voorkeur ook daadwerkelijk voldaan kan worden, tenzij u de naast-elkaar-garantie heeft geboekt (= betaalde voorkeur). Indien u de naast-elkaar-garantie heeft geboekt (alleen van toepassing op bepaalde accommodaties) betaalt u € 25,- of € 30,- per accommodatie (maximaal 3 accommodaties, dezelfde accommodatie en gelijke vakantieperiode). De reisaanbieder garandeert dan dat u naast elkaar staat. Onder naast elkaar verstaan wij ook accommodaties tegenover elkaar, met de ruggen tegen elkaar, schuin tegenover elkaar etc. Er mag geen accommodatie tussen u en de andere familie zijn. Indien wij deze garantie, in hoogst uitzonderlijke gevallen, niet kunnen honoreren, dan heeft u recht op € 50,- retour per accommodatie. 

Vroegboeken of het feit dat u al jaren met de reisaanbieder reist, geeft helaas geen garantie dat de voorkeur ingewilligd kan worden. Op de dag van uw aankomst moet er namelijk maar net een tent of stacaravan vrijkomen die aan uw voorkeur voldoet! Indien een door u opgegeven voorkeur niet mogelijk is, om welke reden dan ook, wordt u hierover niet vooraf geïnformeerd. Plaatsen van de accommodaties op de campings kunnen wijzigen t.o.v. het jaar ervoor.

Klachten

Wij doen ons best om er geen aanleiding toe te geven, het kan echter voorkomen dat u meent een terechte klacht te hebben. Meldt u deze klacht dan direct bij de gastheer/gastvrouw op de camping of bij het personeel van de camping indien er geen gastheer/gastvrouw aanwezig is. Deze zal, indien dit binnen zijn/haar mogelijkheden ligt, trachten een aanvaardbare oplossing te vinden. Wanneer belangrijke klachten desondanks naar uw mening niet voldoende worden opgelost, dan dient u direct telefonisch contact op te nemen met het kantoor waar u geboekt heeft. Mocht u niet tevreden zijn over de geboden oplossing, dan dient u uw klacht schriftelijk kenbaar te maken binnen 2 maanden na thuiskomst. Klachten die na deze termijn worden ingediend kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Wanneer u uw klacht kenbaar maakt via het invullen van de enquête wordt deze uiteraard gelezen maar geldt niet als officiële klachtenbrief. Indien u de tekortkoming niet zoals omschreven heeft gemeld, kunnen wij deze achteraf helaas niet meer in behandeling nemen.

Verantwoord Toerisme

Better holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl. Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

Tot slot nog dit

De vakanties op onze website, hoe luxe en comfortabel ook, blijven kampeervakanties. Speciaal voor mensen die nog nooit hebben gekampeerd, is het van belang zich goed te realiseren dat onze campings in zijn algemeenheid zijn volgeboekt in de maanden juli en augustus. Wanneer rust en privacy de eerste eisen zijn die u aan uw vakantie stelt, adviseren wij u deze maanden te mijden. Een vakantie in het buitenland betekent ook andere mensen en gewoontes, een andere cultuur en andere normen en waarden. Zo wordt in mediterrane landen vaak tussen de middag siësta gehouden, waarbij bijvoorbeeld slagboom en zwembad gesloten is. Houd u er rekening mee dat de WIFI snelheid in mediterrane landen langzamer kan zijn dan dat u thuis gewend bent. Dit is iets om bij uw verwachtingen rekening mee te houden. Het behalen van eventueel benodigde vaccinaties is voor eigen verantwoordelijkheid.