Algemene boekingsvoorwaarden van CampingVision International AG

Geldig voor boekingen vanaf 2 oktober 2023 


Deze algemene boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle vakantieaccommodaties die worden aangeboden door CampingVision International AG ("CampingVision") als verhuurder. Op ons aanbod zijn de boekingsvoorwaarden en ANVR reizigersvoorwaarden (§3 ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten) van toepassing.


1. Toepassing

CampingVision biedt de klant de verhuur van vakantieaccommodaties aan op een camping en vakantiepark in de vorm van een vakantiehuis, appartement, stacaravan, tent, bungalow of staanplaats (hierna aangeduid als de "accommodatie") als een individuele toeristische dienst op basis van deze Algemene Verhuurvoorwaarden. CampingVision, als de verhuurder van de desbetreffende accommodatie, is uitgezonderd van de regels voor pakketreizen. Een boekingsovereenkomst wordt gesloten tussen CampingVision en de klant ("Klant" / "Huurder").


2. Boeking en Boekingsbevestiging, toepassing diensten, wijzigingen in diensten, huurdocumenten

2.1. Door het maken van een boeking op de huidige website (https://www.allcamps.nl/)  gaat de klant een bindende reisovereenkomst aan met CampingVision.

De boeking kan telefonisch gedaan worden of door het maken van een boeking via de website.


2.2. Voor boekingen die via internet worden gemaakt, geldt het volgende voor het sluiten van de overeenkomst: Tijdens het boekingsproces kan de klant op elk moment hun ingevoerde gegevens wijzigen. Door te klikken op de knop "Prijzen & Boek" kan de klant hun gegevens invoeren en vervolgens de betaalmethode selecteren. Door op de knop "Nu Boeken" , of een soortgelijke daarvan, te klikken, gaat de klant een bindende reisovereenkomst aan met een betalingsverplichting.

De klant dient zelf zorg te dragen dat de ingevoerde informatie correct is.  

Na boeking ontvangt de klant een ontvangstbevestiging via de mail.


2.3. De boekingsovereenkomst komt tot stand na goedkeuring van de boeking door CampingVision. De klant wordt doorgaans op de hoogte gebracht van de totstandkoming van de boekingsovereenkomst via een boekingsbevestiging via de mail. De klant heeft geen recht op ontvangst van een boekingsovereenkomst via post. Het staat CampingVision vrij om de boeking te weigeren, zonder opgave van redenen.


2.4. CampingVision wijst erop dat consumenten geen recht hebben op herroeping van de aankoop van diensten met betrekking tot losse reisdiensten. Dit betekent dat de boekingsovereenkomst voor de accommodatie niet kosteloos kan worden geannuleerd door de klant, zelfs niet in het geval van een online boeking. Alleen de contractuele of wettelijke herroepings- en opzeggingsrechten die hier worden toegekend, zijn van toepassing.


2.5. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om CampingVision te informeren als zij de noodzakelijke documenten voor het verblijf (Voucher) niet uiterlijk 14 dagen voor aankomst hebben ontvangen. Voorwaarde hierbij is dat de gehele reissom is ontvangen door CampingVision. De klant is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van hun spammap/e-mails. De voucher moet ter plaatse worden getoond bij aanvang van het verblijf.


3. Toepassing van diensten

3.1. De diensten die worden geleverd door CampingVision wordt bepaald door het respectievelijke aanbod van de vakantieaccommodatie en de bijbehorende voorwaarden, zoals omschreven in de boekingsbevestiging die aan de klant wordt verstrekt. Het omvat alleen de genoemde huuraccommodatie, maar niet de diensten die de camping mogelijk aanbiedt en die geen deel uitmaken van het contract. Dit geldt bijvoorbeeld voor zwembaden, entertainment of faciliteiten en winkels die aanwezig zijn op de camping. Hierdoor zijn, tijdens het voorseizoen en naseizoen, campingeigenaren bevoegd om niet alle faciliteiten en voorzieningen, zoals zwembaden, entertainment of winkels op de camping, aan te bieden. Beschikbaarheid van de faciliteiten op de camping kunnen ook beperkt beschikbaar zijn als gevolg van wettelijke maatregelen, weersinvloeden zoals droogte, essentiële kostenbesparende maatregelen door de camping, of wettelijke sluitingen, bevelen of beperkingen met betrekking tot de beschikbaarheid en kwantitatieve gebruik van water, elektriciteit, gas, olie of andere verwarmingsbrandstoffen.

Genoemde start- en einddata van o.a. zwembaden en animatie zijn onder voorbehoud. Zwemshorts zijn niet altijd toegestaan in het zwembad. Op sommige campings is het verplicht om in het zwembad een badmuts te dragen. Wij kunnen evenwel geen aansprakelijkheid accepteren voor gewijzigde omstandigheden tijdens het vakantieseizoen. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor invloeden van buitenaf zoals o.a. weersomstandigheden, bouwactiviteiten ter plaatse, ongedierte, geluidsoverlast, werking van campingfaciliteiten (o.a. zwembad en WIFI en omstandigheden waarvoor de verantwoording ligt bij de campingeigenaar). Voor sommige faciliteiten of activiteiten van de camping kan een (kleine) bijdrage gelden.


3.2. CampingVision heeft het recht om de overeengekomen dienst te wijzigen of ervan af te wijken na het sluiten van de overeenkomst, als dergelijke wijzigingen of afwijkingen redelijk zijn voor de andere partij bij de overeenkomst, rekening houdend met de belangen van de partij die de wijziging aanbrengt, en niet in strijd zijn met de goede trouw. Dit geldt met name voor optionele, boekbare extra's zoals beddengoed, en voor aanpassingen in diensten als gevolg van weersinvloeden, zoals droogte, essentiële kostenbesparende maatregelen door de camping, of wettelijke maatregelen of beperkingen met betrekking tot de beschikbaarheid en het kwantitatieve gebruik van water, elektriciteit, gas, olie of andere verwarmingsbrandstoffen.


4. Klantbetalingen, last-minute boekingen, boekingen op aanvraag

4.1. Na ontvangst van de boekingsbevestiging is een aanbetaling ter hoogte van 25% van de huurprijs verschuldigd, binnen drie werkdagen na de datum van de boekingsbevestiging, die wordt verrekend met de totale prijs. De resterende betaling dient acht weken voor aanvang van het verblijf te worden voldaan. De klant kan de bankgegevens voor de aanbetaling en de eindbetaling vinden in de boekingsbevestiging. Annulerings-, verwerkings- en omboekingskosten moeten onmiddellijk worden betaald. De klant kan betalingen doen via bankoverschrijving, met een creditcard (MasterCard of Visa) of iDEAL, en eventueel gebruikmaken van andere betaalmethoden die worden aangeboden in het boekingssysteem. CampingVision dekt geen bankkosten of kosten die worden gemaakt door de bank van de klant, inclusief creditcardverwerkingskosten die de klant aan hun bank verschuldigd is.


4.2. Als de klant ervoor kiest om met een creditcard te betalen, keuren ze de afschrijving van de aanbetaling vanaf hun creditcardrekening goed bij het maken van de boeking. Als CampingVision deze betalingsmethode heeft geaccepteerd in de boekingsbevestiging, wordt de betaling van de klant als voorlopig beschouwd totdat het vastgestelde bedrag door CampingVision van de creditcardrekening van de klant is afgeschreven en dus niet geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd. Als er een terugvordering plaatsvindt om redenen die aan de klant kunnen worden toegeschreven en een betaling niet op tijd wordt gehonoreerd, wordt de klant beschouwd als in gebreke, en CampingVision heeft het recht om eventuele kosten in rekening te brengen (inclusief eventuele bankkosten die aan CampingVision in rekening worden gebracht). De klant is verantwoordelijk voor een tijdige betaling van de verschuldigde aanbetaling, eindbetaling of totale betaling via hun creditcard.


4.3. Last-Minute Boekingen: Voor boekingen gemaakt binnen acht weken voor aanvang van het verblijf ("Last-Minute Boekingen") moet de volledige huurprijs voor het verblijf onmiddellijk worden betaald, waarbij alleen de betalingsmethoden die worden aangeboden in het boekingssysteem mogelijk zijn. Als er een bankoverschrijving wordt gedaan, moet de klant onmiddellijk een kopie van de voltooide bankoverschrijving naar CampingVision sturen via het contactformulier op de website. In het geval van Last-Minute Boekingen behoudt CampingVision zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren als, in tegenstelling tot verwachtingen, de vakantiewoning/staanplaats niet beschikbaar is. In dat geval, nadat CampingVision de annulering heeft medegedeeld, zal de klant een terugbetaling van hun betaling ontvangen. Daarnaast behoudt CampingVision het recht om na de sluiting van de overeenkomst voor Last-Minute Boekingen een alternatieve accommodatie aan te bieden als een dergelijke wijziging of afwijking van de oorspronkelijk geselecteerde vakantiewoning redelijk is voor de klant, rekening houdend met de belangen van CampingVision en de goede trouw niet schendt. De klant krijgt een andere, beschikbare en vergelijkbare accommodatie aangeboden. Als de klant niet tevreden is met dit alternatief, kunnen ze zich binnen 24 uur na het aanbod van CampingVision uit de overeenkomst terugtrekken, de klant dient hiervoor gebruik te maken van het contactformulier op de website. In dit geval ontvangt de klant ook een volledige terugbetaling van de betaling die is gedaan. De bepalingen van artikel 2.4 zijn ook van toepassing op Last-Minute Boekingen,  deze niet kosteloos kunnen worden geannuleerd.


4.4 Boekingen op aanvraag:

Wanneer u een vakantie op aanvraag boekt, nemen wij namens u contact op met de aanbieder van de accommodatie om te informeren of zij nog de benodigde accommodatie beschikbaar hebben. Het kan tot 3 werkdagen duren voordat we een antwoord krijgen. Vervolgens sturen we u een van de volgende antwoorden:

De aanvraag is beschikbaar: Uw aanvraag wordt onmiddellijk een definitieve boeking. Na bevestiging van de aanbieder van de accommodatie, ontvangt u binnen 24 uur een factuur via e-mail. LET OP: Als u vervolgens wilt annuleren, zijn annuleringskosten van toepassing.

De aanvraag is niet beschikbaar: Als de leverancier u niet kan onderbrengen, nemen we contact met u op via telefoon of e-mail om te proberen een geschikt alternatieve vakantie te vinden. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de klant.

Maak alstublieft geen reisplannen voordat de aanvraag definitief bevestigd is.


4.5. U dient zich te houden aan de uiterste betaaldatum, vermeld op uw factuur. Op de vermelde data dient het bedrag in het bezit te zijn van CampingVision.


4.6. Als de klant ondanks een betalingsherinnering en een redelijke deadline de verschuldigde aanbetaling of restantbetaling niet doet, is CampingVision gerechtigd zich terug te trekken uit de overeenkomst en de klant annuleringskosten in rekening te brengen volgens artikel 5.3 en eventueel verdere kosten te vorderen. Alle documenten of vouchers die al zijn uitgegeven, kunnen ongeldig worden verklaard.


4.7. Kosten zoals toeristenbelasting, lokale belastingen en/of heffingen die worden geheven door lokale autoriteiten of derden, zijn niet altijd inbegrepen in de huurprijs en moeten in sommige gevallen ter plaatse worden betaald. Dergelijke kosten kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn als gevolg van wisselkoersen of lokale wet- en regelgeving en vallen onder de verantwoordelijkheid van de hoofdboeker. CampingVision aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.


5. Annulering door de klant, annuleringskosten, wijzigingen, annulering door CampingVision

5.1. CampingVision verleent de klant vrijwillig het recht om zich op elk moment vóór aanvang van hun verblijf terug te trekken uit de overeenkomst. Hierbij gelden de annuleringskosten beschreven bij 5.3. Het is verplicht om de annulering schriftelijk via het contactformulier op de website aan CampingVision te melden.


5.2. Na annulering van de boekingsovereenkomst voor een accommodatie kan de klant dezelfde accommodatie opnieuw boeken. De verdere beschikbaarheid en dezelfde prijs voor de accommodatie kunnen niet worden gegarandeerd door CampingVision. De prijs op het moment van boeken is altijd van toepassing. Deze prijs kan worden gewijzigd op de website van CampingVision en wordt dienovereenkomstig aan de klant getoond. Een latere wijziging in de prijs is niet mogelijk voor de boeking, of het nu een verhoging of een verlaging betreft.


Kortingen na de boeking

Wij behouden het recht om op elk moment de prijs van onverkochte vakanties te verhogen of te verlagen. Last-minute kortingen zijn niet geldig op boekingen die zijn gemaakt vóór de publicatie van de kortingen. Het is niet mogelijk om een terugbetaling te ontvangen van het prijsverschil.


5.3. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de klant, naast de kosten van de eventueel afgesloten reis- & annuleringsverzekering, de volgende annuleringskosten verschuldigd (accommodatieprijs inclusief alle extra's, zoals beddengoed):

Tot 46 dagen voor aanvang van het verblijf: 25%

Van dag 45 tot dag 36 voor aanvang van het verblijf: 50%

Van dag 35 tot dag 3 voor aanvang van het verblijf: 80%

Vanaf 2 dagen voor aanvang van het verblijf en bij no-show: 100%


5.4. Om kosten in verband met annulering of onderbreking van verblijven te dekken, raadt CampingVision aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. CampingVision kan een dergelijke verzekering van Campez Couvert aan de klant aanbieden in het boekingsproces. Annuleringsverzekering is niet inbegrepen in de reissom.


5.5. Wijzigingen door de klant

Wijzigingen in boekingen kunnen uitsluitend op aanvraag geschieden tot uiterlijk 14 dagen voor aankomst. Indien deze wijziging mogelijk is, zal deze schriftelijk worden bevestigd. Wijzigingen in reisduur zijn niet altijd mogelijk daar wij reserveringen zo veel als mogelijk op elkaar laten aansluiten zodat er zo weinig mogelijk leegstand in de accommodatie ontstaat.

Neem zo snel mogelijk contact met ons op, indien u, na het ontvangen van de bevestiging, iets wilt wijzigen.  We zullen proberen aan het verzoek te voldoen, maar kunnen niet garanderen dat we de wijziging kunnen uitvoeren. Onze wijzigingskosten bedragen €30 voor alle aan ons gemelde wijzigingen.

Eventuele wijzigingskosten en/of verhoogde kosten die door derden in rekening worden gebracht, worden doorberekend aan de klant.

CampingVision biedt een verscheidenheid aan accommodatieaanbieders. Zodra uw boeking is bevestigd, is het niet mogelijk om uw boeking naar een andere aanbieder te wijzigen zonder eerst uw oorspronkelijke boeking te annuleren. In dit geval gelden de annuleringskosten zoals vermeld bij 5.3 en deze betaling kan niet worden overgeboekt naar de boeking bij de nieuwe aanbieder.

Indien mogelijk kunnen we wijzigingen aanbrengen in uw boeking bij uw oorspronkelijke aanbieder en in dat geval worden u ook kosten in rekening gebracht voor eventuele verhoogde kosten als gevolg van de wijzigingen die u aanbrengt in uw (accommodatie)boeking, plus de wijzigingskosten.

Als u wijzigingen aanbrengt in uw boeking die leiden tot een prijsverlaging, zijn de hierboven vermelde annuleringskosten van toepassing op het bedrag van deze prijsverlaging op het moment van kennisgeving van de wijziging.

Als we uw gevraagde wijziging niet kunnen doorvoeren en u niet wilt doorgaan met uw vakantie, wordt uw boeking beschouwd als geannuleerd met ingang van de datum waarop de wijziging is aangevraagd en zijn de normale annuleringskosten van toepassing. We behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen in uw boeking te weigeren.


Onder voorbehoud van beschikbaarheid kan uw vakantiedata worden verlengd tijdens uw verblijf op de camping. Extra nachten dienen te worden aangevraagd en betaald aan de vertegenwoordigers op de camping of bij de receptie. Kortingsprijzen (bijv. 14=12) of andere lopende kortingen op dat moment kunnen niet worden gebruikt in combinatie met deze extra nachten. Als u laat aankomt of vroeg vertrekt van uw vakantie, wordt er geen restitutie van betaalde nachten gedaan. Bovendien is het in geen enkele omstandigheid mogelijk om dergelijke betaalde bedragen over te boeken naar een boeking voor het volgende kalenderjaar.


5.6. CampingVision kan binnen 24 uur het aanbod, ook na aanvaarding van de klant en eventuele bevestiging daarvan door hem, herroepen. Als de klant het aanbod in het weekend aanvaardt, vangt de termijn voor herroeping door CampingVision aan op zondagavond middernacht, tenzij deze gevolgd wordt door een algemeen erkende feestdag in welk geval de termijn aanvangt om middernacht van de laatste feestdag. 


5.7. In uitzonderlijke gevallen, te bepalen door CampingVision, kan de klant de boeking wijzigen naar het volgende jaar. Indien dat van toepassing, ontvangt de klant een nieuwe boekingsbevestiging voor de gewijzigde boeking. Artikel 5.1 is in dit geval niet van toepassing; de klant heeft dus geen nieuw recht op terugtrekking verleend door CampingVision, maar heeft alleen wettelijke rechten.


5.8. Hoewel CampingVision niet verwacht dat er wijzigingen in uw boeking nodig zullen zijn, kunnen zich af en toe onvoorziene omstandigheden voordoen. In dergelijke gevallen behouden we ons het recht voor om aanpassingen te doen of uw boeking te annuleren. We zullen u zo snel mogelijk op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen of annuleringen en met u samenwerken om geschikte alternatieve accommodaties te vinden. Als er geen aanvaardbaar alternatief beschikbaar is of door u wordt aanvaard, zullen we alle gemaakte betalingen zo snel mogelijk terugbetalen. Wijzigingen zullen veelal per e-mail worden gecommuniceerd.


5.9. Soms hebben we te maken met overmachtsituaties. Dit zijn situaties die buiten de controle van ons of de accommodatieaanbieder vallen, zoals natuurrampen, overheidsmaatregelen en andere onvoorziene omstandigheden. Als een geval van overmacht ons hindert de geboekte accommodatie aan te bieden, heeft CampingVision het recht om de boekingsovereenkomst voorafgaand aan uw verblijf te ontbinden. In dergelijke gevallen zullen we ons best doen om u om te boeken naar een alternatieve accommodatie of u zult zo snel mogelijk een terugbetaling ontvangen van alle gemaakte betalingen. U kunt geen aanspraak maken op aanvullende compensaties of schadevergoeding in dergelijke gevallen. We zullen er alles aan doen om u te helpen bij het vinden van alternatieve accommodaties om uw vakantie te garanderen, maar kunnen dit niet garanderen. CampingVision aanvaardt geen aansprakelijkheid als uw verblijf wordt onderbroken door een "overmacht" gebeurtenis tijdens uw vakantie.6. Doel van de verhuur, aantal personen, duur van de verhuur (inchecken en uitchecken), late aankomst van de klant.

6.1. De gehuurde accommodatie mag alleen worden gebruikt voor vakantie- en recreatiedoeleinden en worden bewoond door het aantal personen dat is vermeld in de boekingsbevestiging. Dit geldt ook voor kinderen, ongeacht hun leeftijd. Wanneer er meer mensen in de accommodatie verblijven dan op de boekingsovereenkomst vermeld heeft CampingVision het recht om een extra vergoeding te eisen. Te allen tijden dient u het maximaal toegestane aantal personen in acht te nemen. Alle reisdeelnemers dienen bij boeking opgegeven te worden. Degene die de reis boekt voor andere deelnemers is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij aanmeldt. Indien u het maximaal toegestane aantal personen overschrijdt, bestaat er de mogelijkheid dat u de toegang tot de accommodatie geweigerd wordt. CampingVision aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid en dit geeft CampingVision grond voor onmiddellijke beëindiging van de boekingsovereenkomst comform artikel 9. Het is niet toegestaan om te verhuren voor andere doeleinden, zoals huisvesting voor werknemers, en kan ook leiden tot onmiddellijke beëindiging van de boekingsovereenkomst comform artikel 9.


6.2. De accommodatieaanbieder accepteert geen jeugd zonder begeleiding in haar accommodaties. De accommodatieaanbieder behoudt zich tevens het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren. Groepen dienen een aanvraag in te dienen alvorens te boeken. Enkele campings accepteren geen groepen. Afhankelijk van de samenstelling en grootte van de groep, de leeftijd en de camping zal worden gekeken of de boeking geaccepteerd zal worden of niet. Eventuele gedane betalingen worden dan terugbetaald.


6.3. In- en uitchecktijden: de boekingsovereenkomst is alleen geldig voor de duur die is vermeld in de boekingsbevestiging. In geval van vroegtijdige aankomst heeft de klant geen recht op toegang tot de accommodatie. De incheck- en uitchecktijden staan vermeld in de voucher die aan de klant wordt verstrekt. Als de klant niet op het afgesproken tijdstip verschijnt zonder dit kenbaar te maken aan de aanbieder, beschouwt CampingVision het als een feitelijke intrekking door de klant, en heeft de klant geen recht op toegang tot de accommodatie in geval van late aankomst. CampingVision heeft het recht om de klant de annuleringskosten van 100%, zoals vermeld in artikel 5.3, in rekening te brengen in geval van niet verschijnen. Er zal dan geen restitutie zijn van de reissom of enig deel daarvan. Als CampingVision de klant toch toegang verleent tot de accommodatie ondanks de vertraging, zal er ook geen restitutie zijn van de reissom of enig deel daarvan voor late aankomst of vroeg vertrek.

7. Gebruik accommodatie , huisdieren, wensen/garanties 

7.1. De klant is verplicht de gehuurde accommodatie met zorg te behandelen en voldoende te ventileren. De klant is wettelijk aansprakelijk indien er schade veroorzaakt wordt aan de accommodatie, het terrein of de inventaris. De klant moet hun aansprakelijkheidsverzekering dekking verifiëren (zie artikel 11.2) en op verzoek van de verhuurder bewijs van een dergelijke verzekering verstrekken. Bij aankomst moet de klant de accommodatie inspecteren op schade en deze onmiddellijk melden aan de vertegenwoordiger van de accommodatieaanbieder.


7.2. Het is niet toegestaan de accommodatie onder te verhuren.


7.3. Het meebrengen van huisdieren in de accommodatie is over het algemeen niet toegestaan en wordt niet voorzien door CampingVision. Een huisdier mag alleen worden meegenomen als de klant van tevoren een uitdrukkelijk verzoek heeft ingediend en als het meenemen van het huisdier uitdrukkelijk is goedgekeurd door CampingVision in de boekingsbevestiging. Het voorafgaande verzoek moet het huisdier specificeren (soort, aantal, grootte, leeftijd). Als een huisdier in de accommodatie wordt meegenomen zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke bevestiging door CampingVision, is CampingVision gerechtigd de boekingsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen conform artikel 9. De klant moet in dit geval het geboekte accommodatie onmiddellijk verlaten zonder restitutie te ontvangen voor de ongebruikte huurperiode. CampingVision behoudt zich het recht voor om een huisdier, geval per geval, uit te zetten en niet toe te staan in het accommodatie, afhankelijk van de specifieke aard van het dier. Bedden, banken, zitmeubelen en het zwembad mogen niet worden gebruikt door dieren. De regels van de camping dienen te allen tijden worden nageleefd.


7.4. De klant moet zich houden aan instructies van de accommodatieaanbieder/CampingVision met betrekking tot de accommodatie. Dit omvat in ieder geval dat de klant geen overlast veroorzaakt, alleen beddengoed op bedden gebruikt en de accommodatie schoon achterlaat bij vertrek conform instructies. Het niet naleven van instructies geeft CampingVision het recht tot onmiddellijke beëindiging conform artikel 9.


7.5. Tenzij anders overeengekomen, is het plaatsen van (extra) tenten, caravans en campers op het terrein van de gehuurde accommodatie niet toegestaan. CampingVision heeft het recht om hun onmiddellijke verwijdering te eisen. Bij niet-naleving van deze verplichting is CampingVision gerechtigd het contract met onmiddellijke ingang te beëindigen overeenkomstig artikel 9.

7.6 Wensen/Garanties

Indien u samen met één of meer gezinnen reist, begrijpen wij dat u graag naast elkaar wilt verblijven.

U dient bij ons uw speciale verzoek op te geven op het moment van boeken, en dit zal worden doorgegeven aan de aanbieder van de accommodatie. Wij zullen ons uiterste best doen om aan uw verzoek te voldoen, maar helaas kunnen we geen garantie geven. Sommige aanbieders van accommodaties accepteren geen wensen.

Vroeg boeken of een terugkerende klant zijn biedt geen garantie en verbetert uw kans om uw speciale verzoek te verkrijgen niet.

Als uw speciale verzoek niet mogelijk is, wordt u hier niet van tevoren van op de hoogte gesteld. Er zijn geen kosten verbonden aan dergelijke speciale verzoeken.

Bij sommige accommodatietypes kunt u echter tegen betaling van een toeslag per accommodatie (maximaal 3 accommodaties voor dezelfde data) een gegarandeerd "naast elkaar" verzoek boeken.

Wij zullen dan garanderen dat u naast elkaar zult verblijven. Naast elkaar omvat ook achter elkaar, diagonaal tegenover elkaar, zolang er geen andere accommodatie is tussen uw accommodatie en die van de andere partij(en).

Als we uw gegarandeerde "naast elkaar" speciale verzoek niet kunnen honoreren, ontvangt u een terugbetaling van het geld dat u voor dit verzoek heeft betaald.


8. Verplichtingen van de klant met betrekking tot gebreken aan de accommodatie.

8.1. De klant moet onmiddellijk bij aankomst eventuele bestaande gebreken aan de accommodatie of gebreken die zich tijdens de verblijfsperiode voordoen aan de vertegenwoordiger van de accommodatieaanbieder melden en verzoeken om herstel. Indien dit niet naar tevredenheid wordt opgelost, dient de klant contact op te nemen met CampingVision.


8.2. In geval van gebreken heeft de klant de plicht om mee te werken aan het herstel hiervan, door  toegang te verlenen tot de accommodatie indien nodig. De klant mag het herstel niet belemmeren en moet samenwerken om verdere schade te voorkomen of deze te minimaliseren door middel van het herstel.


8.3. Als de klant niet een gebrek bij de medewerker ter plaatse en aan CampingVision meldt zoals vereist, en het gebrek niet herstelt kon worden vanwege het nalaten van de melding, heeft de klant geen recht op compensatie of schadevergoeding. Achteraf gemelde gebreken die zowel ter plaatse als aan CampingVision niet zijn gemeld, komen niet in aanmerking voor vergoeding.


8.4. Overeenkomsten die de klant ter plaatse heeft gesloten met het personeel ter plaatse / aanbieder zonder voorafgaande toestemming van CampingVision zijn niet bindend voor CampingVision.


8.5. In geval van dreigend gevaar heeft CampingVision het recht om medewerkers ter plaatse opdracht te geven de accommodatie binnen te gaan en initiële preventieve maatregelen te nemen (bijvoorbeeld verwijdering van een wespennest).


8.6. De verwerkingstijd voor klachten van klanten kan een periode van 4 weken in beslag nemen. Eventuele compensaties van CampingVision zijn altijd discretionaire aanbiedingen en vervallen indien de klant ze niet binnen vier weken na indiening accepteert.


Klachten

In het geval dat u van mening bent dat u een geldige klacht heeft, meld dit dan aan de vertegenwoordiger van de accommodatieaanbieder of het campingpersoneel. Het is ons beleid om eventuele problemen op de camping te proberen op te lossen, zodat u van uw vakantie kunt genieten.

Als het probleem niet onmiddellijk wordt opgelost, neem dan contact op met ons kantoor, en we zullen proberen het probleem op te lossen.

Als u niet tevreden bent met de uitkomst, moet u uw klacht schriftelijk registreren binnen 2 maanden na thuiskomst. Klachten die na deze periode worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen.

Eventuele klachten die de bovenstaande procedures niet volgen, worden niet in behandeling genomen. Eventuele klachten in recensies worden uiteraard gelezen maar wordt niet beschouwd als een formele klacht en daarom zal hierop geen antwoord volgen.


9. Beëindiging door CampingVision vanwege het gedrag van de klant

CampingVision kan het gebruik van de accommodatie met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van overbezetting of als het maximaal toegestane aantal personen in de accommodatie wordt overschreden. Na het begin van het verblijf kan CampingVision ook het contract beëindigen als een klant de uitvoering van het contract aanzienlijk verstoort ondanks een waarschuwing, of als een klant of medereiziger zich zodanig misdraagt dat onmiddellijke beëindiging van het contract gerechtvaardigd is. Dit geldt met name als een contractueel niet-conforme bezetting van de accommodatie, zoals overbezetting van de accommodatie, doorgaat ondanks een waarschuwing, of als een huisdier in de vakantiewoning aanwezig is zonder voorafgaande toestemming van CampingVision, of als de klant de huisregels schendt ondanks een waarschuwing, of als de vrede en rust aanzienlijk wordt verstoord, of als de klant aanzienlijke schade aan de accommodatie veroorzaakt met opzet of door grove nalatigheid.


10. Verantwoordelijkheid van de klant, beperking van verantwoordelijkheid

Bij het samenstellen van de informatie op deze website is alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat deze correct was op het moment van publicatie op 1 oktober 2023. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, weglatingen of wijzigingen die tijdens het vakantieseizoen zijn aangebracht. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor gebeurtenissen die buiten onze controle vallen, zoals ongunstig weer, geluidsoverlast, bouwactiviteiten op de locatie, ongedierte, werkzaamheden aan of op de campingfaciliteiten (bijv. zwembad en WiFi) en andere omstandigheden waarvoor de verantwoordelijkheid bij de campingeigenaar ligt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als u door een overmachtssituatie schade in de vorm van verlies aan vakantieplezier of daadwerkelijke kosten lijdt of heeft geleden. Ook indien er schade is veroorzaakt door uw eigen handelen of het handelen van derden, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebeurtenissen die buiten de controle van CampingVision vallen, zoals oorlog, rellen, stakingen en natuurrampen of soortgelijke gebeurtenissen. De afbeeldingen en illustraties zijn te goeder trouw gepubliceerd om een algemene indruk te geven van de bestemming en/of de accommodatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Beeldmateriaal wordt geleverd door onze gasten, collega's en de camping en wij willen hen bedanken voor hun bijdragen. Voor situaties die niet worden gedekt door de Algemene Voorwaarden, zullen beslissingen door het Management worden genomen.


11. Gegevensbescherming, recht van bezwaar

11.1. CampingVision informeert de klant over de verwerking van hun persoonsgegevens in de gegevensbeschermingsverklaring op de website en in haar gegevensbeschermingsmededelingen. CampingVision voldoet aan de bepalingen van de GDPR-wetgeving bij de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon (bijv. naam, adres, e-mailadres). Deze gegevens worden verwerkt in de mate die nodig is voor de juiste afhandeling van het verzoek of de boekingsaanvraag van de klant, voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, of voor de uitvoering van de boekingsovereenkomst. Gegevensverwerking is toegestaan voor de genoemde doeleinden. De gegevens worden niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de klant aan onbevoegde derden verstrekt. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om toegang te krijgen tot, informatie op te vragen over, wijzigingen aan te brengen in, te corrigeren, te verwijderen, de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen de verwerking, de gegevens te laten overdragen, of een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot hun opgeslagen persoonsgegevens. De gegevens worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of wanneer de opslag ervan wettelijk ongeoorloofd is. De klant kan zijn recht op gegevenswissing of algemene vragen uitoefenen door het gebruik van het contactformulier op de website of door contact op te nemen met CampingVision op het adres gdpr@campingvision.com.


11.2. Door een bericht aan CampingVision te sturen via het aanvraagformulier op de website, kan de klant zich ook op elk moment en kosteloos verzetten tegen het gebruik of de verwerking van zijn gegevens voor reclame, marktonderzoek, opinieonderzoek of marketingdoeleinden.


12. Paspoort-, visa- en gezondheidsvoorschriften

CampingVision is niet verplicht om informatie te verstrekken over paspoort-, visum- of gezondheidsvoorschriften van het land waarin de accommodatie zich bevindt. Daarom is de klant zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van informatie over de benodigde paspoort-, visum- en gezondheidsvoorschriften van het betreffende land, bijvoorbeeld via de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De klant is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen en bij zich dragen van de benodigde officiële reisdocumenten, eventuele vereiste vaccinaties, evenals het naleven van douane- en valutavoorschriften. Gevolgen van het niet naleven van dergelijke voorschriften, zoals het betalen van annuleringskosten, zijn voor rekening van de klant, tenzij CampingVision onjuiste informatie heeft verstrekt.


13. Slotbepalingen, Mededelingen

13.1. Het Zwitserse recht is exclusief van toepassing op de boekingsovereenkomst tussen de klant en CampingVision. Voor zover de klant een handelaar is of een rechtspersoon onder privaat of publiek recht, of een persoon die zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in het buitenland heeft, of waarvan de woonplaats of gewone verblijfplaats ten tijde van het indienen van de rechtszaak niet bekend is, wordt Genève overeengekomen als de bevoegde plaats van jurisdictie.


13.2. De ongeldigheid van individuele voorschriften van deze algemene voorwaarden leidt niet tot de nietigheid van het gehele contract.


13.3. De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR) voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen, dat de klant kan vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr. CampingVision neemt niet deel aan een consumentenarbitrageproces en is niet wettelijk verplicht om deel te nemen aan dergelijke processen.


14. SGR Bescherming - Stichting Garantiefonds Reisgelden

14.1 CampingVision is aangesloten bij SGR, Nr. 3656. U kunt dit verifiëren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van het SGR-garantiestelsel (https://www.sgr.nl/english) vallen de accommodaties die op deze website zijn gepubliceerd onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument verzekerd is van restitutie van hun vooraf betaalde reisgelden als de klant de overeengekomen prestatie niet kan nakomen als gevolg van faillissement. Als de overeenkomst ook vervoer omvat en de bestemming al is bereikt, wordt er gezorgd voor de terugreis.


14.2 Bijdrage van de consument aan SGR. Sinds 1 februari 2021 betaalt elke consument die een reis boekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij SGR €10 per boeking. Op elke boeking bent u verplicht om bij te dragen aan de bescherming, in de vorm van €10 SGR kosten. Deze kosten zijn niet restitueerbaar.15. ANVR-Reizigersvoorwaarden 

Campingvision (Kvk 17197260) is aangesloten bij de ANVR (lidno. 3656). De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevorderd de kwaliteit van reizen en de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (§3 ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op onze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet u aanvinken dat u kennis hebt genomen van, en akkoord gaat met, de ANVR-Boekingsvoorwaarden. (§3 ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten) en overige ANVR-informatie.


Verantwoord Toerisme 

Better Holidays 

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur. Zodat de vakantie niet alleen voor u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.


Bestrijding kindersekstoerisme 

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl informatie is bij de reisleiding beschikbaar.


Uw contract is met:
 
CampingVision International AG
 Rue du Bachet 14
 1212 Grand-Lancy
 Zwitserland
 Reg. 20202/2011 CH-660-3442011-8

Plaatselijk kantoor:
 
Bijster 13
 4817 HZ Breda
 Nederland
 Telefoon: +31 416849853
 Contactformulier: 
https://support.allcamps.eu/hc/nl/requests/new#undefined 

Allcamps is een merk van CampingVision International AG

Deze algemene voorwaarden zijn auteursrechtelijk beschermd.