ANVR-Reisvoorwaarden

Allcamps International AG (KvK 17197260) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op onze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A -Reisvoorwaarden- en/of Deel B -Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op onze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR- Informatiebrochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. De ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige informatie (printversie) zijn te vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf of door hier te klikken.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Allcamps International AG (KvK 17197260) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Allcamps International AG (KvK 17197260)  is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

  

Reis- en annuleringsverzekering van Allianz Global Asistance

Wij raden u aan een Reis- en annuleringsverzekering van Allianz Global Asistance af te sluiten. U heeft dan een prima dekking zonder eigen risico. Uw reserveringsnummer is tevens uw polisnummer.

Kortlopende Reisverzekering
Met een goede reisverzekering gaat u met een gerust gevoel op vakantie. De Kortlopende Reisverzekering van Allianz Global Asistance is zeer geschikt wanneer u minder dan 15 dagen per jaar op vakantie gaat. De verzekering is uiterst compleet en bestaat uit de volgende onderdelen: S.O.S.-kosten, reisongevallen, reisbagage en medische kosten.

Premie reisverzekering:
- € 2,00 per persoon per dag
- Kinderen t/m 4 jaar gratis meeverzekerd
- Poliskosten € 5,00 per verzekeringsbewijs
- Geld en reischeques meeverzekeren. € 0,50 per dag
 
Kortlopende Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering
In combinatie met de Kortlopende Reisverzekering kunt u de Dubbel-Zeker Annulerings-verzekering afsluiten (6% van totale reis- en/of huursom). Als u de reis moet annuleren of voortijdig afbreken, dan krijgt u niet alleen de niet gebruikte dagen, maar 100% van uw reissom vergoed. U kunt de annuleringsverzekering afsluiten binnen 7 dagen na boeking.

Premie annuleringsverzekering:
- 6% van de reissom
- Assurantiebelasting 21% van de verzekeringspremie en poliskosten
- Poliskosten € 5,00 per verzekeringsbewijs
- Afsluiten binnen 7 dagen na boeking
 
Uitstekende dekking
Met de reisverzekering van Allianz Global Asistance bent u uitstekend gedekt bij hulp in nood, reisongevallen, reisbagage en medische kosten. De annuleringsverzekering komt tot uitkeer bij onder andere ernstige ziekte, ongeval of overlijden van uzelf of uw medereizigers, echtscheiding en zwangerschap.
 
* De Kortlopende Reis- en Annuleringsverzekering is af te sluiten voor gasten woonachtend in Nederland of België.

Allianz Global Asistance Pechhulp
Als u met uw eigen auto op vakantie gaat, sluit dan een goede pechhulp verzekering af. Met Allianz Global Asistance Pechhulp bent u verzekerd van de beste hulp bij pech onderweg, in heel Europa! Geldig tijdens de vakanties, maar óók daarbuiten, U heeft één noodnummer en kunt vertrouwen op de geruststellende gedachte dat hulpverleners altijd klaar staan om u te helpen. Dit alles tegen een zeer aantrekkelijke premie. Sluit nu af en kies voor een ingangsdatum die u het beste uitkomt

* De Allianz Global Asistance Pechhulp is niet af te sluiten voor gasten woonachtend in België.

Voor meer informatie over de prijzen kunt u telefonisch contact opnemen via 0416-849853

Hulp nodig?
Heeft u via ons een reisverzekering of annuleringsverzekering afgesloten bij Allianz Global Asistance, en heeft u hulp nodig? U kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen met de Nederlandstalige alarmcentrale op het nummer 020 – 592 9292. Vanuit het buitenland belt u 003120 – 592 9292. De medewerkers zitten klaar om u te helpen.